THUÊ PIN VINFATS

THUÊ PIN VINFATS - Royal car

" THUÊ PIN VINFATS "
Bữa giờ đọc báo thấy mọi người cứ xốn xao việc Vinfast cho thuê Pin 4,5tr-6tr/tháng(Tuỳ dòng xe)
Đa phần mọi người điều la trời vì cộng dồn lại 1 năm tốn chi phí tầm 45t-60tr
‼Nhưng mọi người quên 1 chi tiết là:
1)Xe điện thì không cần phải bảo trì thay nhớt như xe xăng( trung bình 1 xe xăng giá tầm 1 tỷ thì chi phí bão dưỡng thay nhớ dao động 1-2tr/tháng)
2)Giá điện rẻ hơn gia xăng ==>Cùng 1 quảng đường nhưng chi phí nhiên liệu lại thấp hơn xe xăng.
		</div>
	
<br>TAGS:  
<a class=,

Tin tức khác

GIỚI THIỆU

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.71940262801!2d106.65937931428739!3d10.83277226111452!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175290852b24f83%3A0x83a1b92e505ce324!2zMzIxLCAyNC8xMC8xIFF1YW5nIFRydW5nLCBwaMaw4budbmcgMTEsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1552272778616