BMW 420i Cariolet model 2017

BMW 420i Cariolet model 2017 - Royal car


Giá tiền: 3.500.000 VNĐ

Tổng lượt xem:

BMW 420i Cariolet
-Sản Xuất:207
-Hộp số:Tự động
-Mui trần-02 cửa-đóng mở cứng
-Trang bị:AUX, USB, Bluetooth....
-Tiêu hao nhiên liệu:7lit/100km -Giao xe tận nơi miễn phí
-Không giới hạn kilomet
-Không phụ thu rửa xe
-Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

ĐẶT NGAY


TAGS: ,

GIỚI THIỆU

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.71940262801!2d106.65937931428739!3d10.83277226111452!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175290852b24f83%3A0x83a1b92e505ce324!2zMzIxLCAyNC8xMC8xIFF1YW5nIFRydW5nLCBwaMaw4budbmcgMTEsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1552272778616