Toyota RUSH model 2022
950.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Toyota RUSH model 2022 -Số tự động -Trang bị Usb, màn hình LCD,... -Ghế chỉnh điện đa chiều -Tiêu hao nhiên liệu 7lit/100kilomet -Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

TOYOTA INNOVA 2019
1.000.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

TOYOTA INNOVA 2019 -Màu:Bạc -Hộp Số:Tự động -Trang Bị:Màn hình LCD, Bluotooth, USB, AUX.. -Tiêu hao nhiên liệu:9lit/100km-Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

INNOVA model 2019
1.000.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

TOYOTA INNOVA 2019 -Màu:Bạc -Hộp Số:Tự Động -Trang Bị:Màn hình LCD, Bluotooth, USB, AUX.. -Tiêu hao nhiên liệu:9lit/100km-Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

INNOVA model 2019
1.000.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

TOYOTA INNOVA 2019 -Màu:Bạc -Hộp Số:Tự động -Trang Bị:Màn hình LCD, Bluotooth, USB, AUX.. -Tiêu hao nhiên liệu:9lit/100km-Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

Misubishi Xpander model 2021
1.000.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Misubishi Xpander model 2021 -Số tự động -Trang bị Usb, màn hình LCD,... -Ghế chỉnh điện đa chiều -Tiêu hao nhiên liệu 7lit/100kilomet -Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

KIA SORENTO sx 2017
1.200.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Kia Sorento sx 2017 -07 chỗ ngồi -Số tự động -Trang Bị:Màn hình LCD, kết nối USB, AUX, Bloutooth... -Ghế chỉnh điện đa chiều -Tiêu hao:9lit/100km-Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

TRAIBLAZER 2019
1.200.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CHEVROLET TRAIBLAZER 2019 -Màu:Bạc -Hộp Số:Tự Sàn -Nhiên liệu:Dầu -Trang Bị:Màn hình LCD, Bluotooth, USB, AUX.. -Tiêu hao nhiên liệu:7lit/100km-Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

MISUBISHI OULANDER 2019
1.300.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Misubishi Oulander sx 2019 -07 chỗ ngồi -Số tự động -Trang Bị:Màn hình LCD, kết nối USB, AUX, Bloutooth... -Ghế chỉnh điện đa chiều -Tiêu hao:9lit/100km

HONDA CRV model 2020
1.350.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

HONDA CRV model 2020 -Số tự động -Trang bị Usb, màn hình LCD,... -Ghế chỉnh điện đa chiều -Tiêu hao nhiên liệu 8lit/100kilomet -Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

TOYOTA FORTUNER 2019
1.350.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

TOYOTA FORTUNER 2019 -Màu:Bạc -Hộp Số:Tự Động -Nhiên liệu:Dầu -Trang Bị:Màn hình LCD, Bluotooth, USB, AUX.. -Tiêu hao nhiên liệu:7lit/100km-Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

Peugoet5008 model 2020
1.500.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Peugeot5008 model 2020 -Số tự động -Trang bị Usb, màn hình LCD,... -Ghế chỉnh điện đa chiều -Tiêu hao nhiên liệu 8lit/100kilomet -Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

KIA SEDONA 2019
1.600.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

KIA SEDONA 2019 -Màu:Trắng -Chỗ ngồi:8 chỗ -Hộp Số:tự động -Nhiên liệu:Dầu -Trang Bị:Màn hình LCD, Bluotooth, USB, AUX.. -Tiêu hao nhiên liệu:8lit/100km-Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

MAZDA CX8 model 2022
1.600.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mazda CX8 sx 2022 -Số tự động -Trang bị Usb, màn hình LCD,... -Ghế chỉnh điện đa chiều, cửa sổ trời... -Tiêu hao nhiên liệu 7lit/100kilomet-Giao xe tận nơi miễn phí -Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

Vinfast Sa Turbo model 2021
1.600.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Vinfast Sa Turbo model 2021 -Số tự động -Trang bị Usb, màn hình LCD,... -Ghế chỉnh điện đa chiều, cửa sổ trời... -Tiêu hao nhiên liệu 7lit/100kilomet-Giao xe tận nơi miễn phí -Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Cung cấp đầy đủ bảo hiểm 2 chiều

Kia Sorento sx 2022
1.600.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Kia Sorento sx 2022 -Số tự động -Trang bị Usb, màn hình LCD,... -Ghế chỉnh điện đa chiều, cửa sổ trời... -Tiêu hao nhiên liệu 7lit/100kilomet-Giao xe tận nơi miễn phí -Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Cung cấp đầy đủ bảo hiểm 2 chiều

VINFAST SA 2.0 TURBO
1.600.000 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Vinfast sa 2.0 turbo sx 2021 -Số tự động -Trang bị Usb, màn hình LCD,... -Ghế chỉnh điện đa chiều, cửa sổ trời... -Tiêu hao nhiên liệu 7lit/100kilomet-Giao xe tận nơi miễn phí -Giao xe tận nơi miễn phí -Không giới hạn kilomet -Không phụ thu rửa xe -Hỗ Trợ bảo hiểm 2 chiều theo xe

GIỚI THIỆU

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.71940262801!2d106.65937931428739!3d10.83277226111452!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175290852b24f83%3A0x83a1b92e505ce324!2zMzIxLCAyNC8xMC8xIFF1YW5nIFRydW5nLCBwaMaw4budbmcgMTEsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1552272778616