KIA CERATO 2018

KIA CERATO 2018 - Royal car


Giá tiền: 900.000 VNĐ

Tổng lượt xem:

Kia Cerato sx 2018
-Số tự động
-Trang bị Usb, màn hình LCD, sạc không dây...
-Ghế chỉnh điện đa chiều
-Tiêu hao nhiên liệu 6lit/100kilomet

ĐẶT NGAY


TAGS: ,

GIỚI THIỆU

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.71940262801!2d106.65937931428739!3d10.83277226111452!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175290852b24f83%3A0x83a1b92e505ce324!2zMzIxLCAyNC8xMC8xIFF1YW5nIFRydW5nLCBwaMaw4budbmcgMTEsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1552272778616